Day: June 22, 2020

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ข้อควรระวังในการเลือกศูนย์ดูแลผู้ป่วยข้อควรระวังในการเลือกศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย นั้นมีความเข้าใจผิดว่าคือบ้านพักคนชรา แต่ไม่ใช่นะครับ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย นั้นจะเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  หรือคนที่ต้องการกายภาพบำบัด หรือกระทั่งคนที่สามารถช่วยเหลือ หรือ ดูแลตัวเองได้ก็จะสามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์ดูแลผู้ป่วย ได้เช่นกัน แต่ไม่ใช่ว่าจะดีทุกที่นะครับ เรามาลองดูขอควรระวังในการเลือกใช้ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กันก่อนดีกว่าครับ  สัญญาชัดเจนหรือไม่ ?  โดยปกติการที่เราจะฝากใครสักคนที่ไหนสักแห่ง  นั้นสัญญาจะต้องชัดเจนในการรับฝากและดูแลผู้ป่วย ซึ่งเราควรอ่านสัญญาทุกอย่างให้หมดก่อนว่ามีข้อพบกพร่อง หรือ สัญญาดูแล้วจะมีความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ นะครับ  ชื่อเสียงด้านลบ  เป็นปกติที่มนุษย์เราทุกคนไม่ได้ชื่นชอบการ ดูแล และ ทำงานบริการหรอกครับ ซึ่งศูนย์ดูแลผู้ป่วย เองก็เป็นหนึ่งในงานบริการด้วยเช่นกันดังนั้นในส่วนของการเลือกใช้บริการ