Tag: รถไฟฟ้า ราคา ถูก

รถไฟฟ้า ราคา ถูก

ทำความรู้จักกับรถยนต์ EV (Electric Vehicle) หรือรถไฟฟ้าทำความรู้จักกับรถยนต์ EV (Electric Vehicle) หรือรถไฟฟ้า

       สำหรับโลกของเราที่ตกอยู่ในสภาวะโลกร้อน รถยนต์ไฟฟ้าคือคำตอบที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการลดมลภาวะของโลก เพราะไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดไอเสียและมลภาวะทางอากาศที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน ทำให้ปัจจุบันรถพลังงงานไฟฟ้ากำลังได้ความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่ผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ นอกจากในหมู่ผู้ผลิตแล้ว ในแวดวงผู้ใช้รถใช้ถนนก็ยังให้ความสนใจกับรถยนต์ รถประจำทาง รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน           รถยนต์ EV (Electric Vehicle) หรือรถไฟฟ้า หรือรถพลังงานไฟฟ้า เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงทำให้รถยนต์ชนิดนี้ใช้เพียงพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน โดยรถยนต์ไฟฟ้านี้จะมีองค์ประกอบหลักสำหรับการขับเคลื่อนคือ แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า รถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จไฟได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด